Lääkärin Elintapa- ja Ravitsemuspäivä LERP 1.4.2020

Tervetuloa yritysyhteistyökumppaniksi LERP 2020 -tapahtumaan!

Lääkärin Elintapa- ja Ravitsemuspäivä ERP 2020 on lääkäreille suunnattu kokopäivän koulutustapahtuma, jonka paikkana toimii Hotel Radisson Blu Royalin Ballroom Helsingin Kampissa. Koulutuksen kohderyhmä ovat perus­terveyden­huollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. LERP on osallistujilta huippuarvosanat saanut koulutuspäivä, joka tarjoaa käytännön työkaluja ja tuoreinta tietoa lihavuuden hyvästä hoidosta. Mukana on myös odotettu katsaus uudesta lihavuuden Käypä Hoito -suosituksesta.

Koulutustapahtuman yhteydessä tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet lisätä yritysten näkyvyyttä ja toimia tapahtuman mielipidevaikuttajina. Tapahtumaan osallistuvat yritykset luokittelemme yhteistyökumppaneiksi. Yhteistyökumppanit saavat merkittävää näkyvyyttä koulutustapahtuman toteutuksessa ja markkinoinnissa sekä vahvan keskusteluyhteyden lääkäriosallistujiin näyttelytilassa.

Yhteistyökumppanuuteen kuuluu:

1) Ensiluokkaiset näyttelypaikat eli ständit näyttelytilassa. Auditorion vieressä olevassa näyttelytilassa osallistujat kokoontuvat taukotarjoiluihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ohjelma-aikatauluun on tänä vuonna varattu osallistujille reilusti aikaa näyttelytilaan tutustumiseen, niin aamukahvin, pitkän lounastauon kuin iltapäiväkahvien aikana.
2) Vahva logo-näkyvyys koulutuskutsuissa (sähköiset ja paperiset kutsut ja koulutusilmoitukset) ja www.lerp.fi -tapahtumasivustolla
3) Roll-upien asentaminen näkyvälle paikalle auditoriossa

Yhteistyökumppanuuksien tasot ja hinnat

a) Yhteistyökumppanuuden hinta on 1.200 €, ja sisältää yllä olevat yhteistyökumppanuusedut. Hinta oikeuttaa 2 henkilön osallistumiseen tapahtumaan.

TAI

b) Pääyhteistyökumppanuuden hinta on 3.200 €, ja sisältää yllä olevien yhteistyökumppanuu­setujen lisäksi noin 5 minuutin mittaisen kaupallisen puheenvuoron koulutusesitysten välissä, sekä etuoikeuden näyttelypaikan valintaan. Hinta oikeuttaa 3 henkilön osallistumiseen tapahtu­maan.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

ILMOITTAUDU YHTEISTYÖKUMPPANIKSI TÄSTÄ TAI ALLA OLEVASTA NAPPULASTA!

Lisätietoja näyttelypaikoista antaa Fia Saaristo, puh 040 648 1161, fia.saaristo@edevent.fi

LERP 2020 yhteistyössä mukana: